השותפים העיסקיים של קבוצת רזאלהעמוד בשלבי עדכון ויעלה בקרוב